MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK

MenuCard AB (publ) (”MenuCard”) har ingått avtal med den institutionella investeraren Pitzner Gruppen Holding A/S om tillförsel av kapital om cirka 7,9 MSEK till MenuCard, på liknande  villkor som vid kapitaltillförseln tidigare under året från Ove K. Invest (”Kraks Fond”). Aktieägarnas företrädesrätt har frångåtts med anledning av att bolaget emottar ännu en strategisk investerare, som styrker bolagets finansiella ställning och säkrar inledningen av bolagets internationalisering.

Villkor i sammandrag 

  •  Sammanlagt belopp: 7,9 MSEK (5,7 MDKK)
  •  Pris per aktie: 1,385 SEK (1,00 DKK)
  •  Antal A-aktier: 1.300.000
  •  Lån med konverteringsrätt till B-aktier: DKK 4.400.000
    (DKK 3.900.000 från Pitzner och ytterligare DKK 500.000 från Kraks Fond)
  •  Övriga villkor och relaterad process: Se separat pressmeddelande, som publiceras idag.

Motiv för riktad nyemission och frånträde av aktieägares företrädesrätt

Det anses av styrelsen vara en väsentlig styrka hos MenuCard att det nu är två erkända och kapitalstarka institutionella investerare som ingår i ägarkretsen. MenuCard har under den senaste tiden skapat markant framgång, i vilken det förväntas genomföras omkring 5.000 transaktioner i december 2018, vilket motsvarar index 360 i förhållande till december 2017, då antalet transaktioner endast uppgick till 1 400. Samtidigt planeras en rad ytterligare aktiviteter, som ska säkra ytterligare acceleration mot förväntad break-even på den danska hemmamarknaden i Q4 2019. När break-even och den relaterade volymen är uppnådd, kommer vägen vara lagd för markant intjäning under 2020 och framåt, som föredragen standardtjänst för medarbetare i de MenuCard-anslutna företagen, både vid privata restaurangbesök och i samband med representation.

Med det stärkta kapitalet kan MenuCard nu både fokusera på att fortsätta driva den aktuella, positiva utvecklingen i Danmark och på att inleda den internationella expansionen. Därmed adresseras den långt större potentialen i relation till internationella aktörer, som med MenuCards plattform kan digitalisera och värdeförädla sin service till lokala företag och restauranger i storstäder i och utanför Europa.

Tecknare i den riktade nyemissionen

Den nya investeraren är Pitzner Gruppen Holding A/S (”Pitzner”) som ägs av Axel Pitzner Fonden och som är en verksamhetsdrivande fond, med investeringar i både bolag och andra egendomar. Investeringen i MenuCard sker som ett led i Pitzner Gruppens önskan om att utöka sin portfölj med minoritetsposter i utvalda danska tillväxtbolag med internationell potential.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

”Jag är mycket stolt över att ännu en stark, institutionell investerare, Pitzner Gruppen Holding A/S, har valt att investera i vår tillväxtresa. Det är särskilt intressant eftersom vi med denna investering kan påbörja den internationella expansionen av MenuCard. Jag välkomnar Pitzner till MenuCard och ser fram emot samarbetet”.

Morten Pitzner, VD för Pitzner Gruppen Holding A/S, kommenterar: ”Vi ser MenuCard som en ny standard och är imponerade över den välfungerande och växande tjänst som Kim och teamet i MenuCard har byggt upp. Det finns ett stort behov för digitalisering av restaurangbesök och kombinationen med rabatter, bonusar och mobilbetalning är unik. Resultatet är en mycket relevant och skalbar service till företag och deras medarbetare. Vi ser en stor internationell potential för MenuCard och är glada att vara med ombord”.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@MenuCard.dk

https://MenuCard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen ugentligt. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Prenumerera

Dokument & länkar