• news.cision.com/
 • MenuPay/
 • MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

Report this content

VD Kim Lykke Sommer kommenterar:

”Kombinationen av markant framdrift och ny ekonomisk styrka i betyder att MenuCard står starkare än någonsin. Detta betyder bland annat att våra egna månatliga intäkter har växt till 175 000 SEK, vilket är mer än en tredubbling i förhållande till samme period under senaste året och en ökning på 36 % i förhållande till Q3 2018. Samtidigt har vi under 2018 tillförts finansiering från två institutionella investerare (Kraks Fond och senast Pitzner Gruppen). Båda investerarna har dessutom i dag meddelat att de nu, före plan, konverterar deras tillgodohavanden till aktier, varvid Bolagets soliditet ökas markant.”

Nyckeltalen för perioden 2018-10-01 – 2018-12-31 (fjärde kvartalet, koncern) är som följer:

 • Koncernens nettoomsättning* uppgick till 444.511(128.065) SEK.
 • Koncernens totala omsättning uppgick till 444.524 (182.721) SEK
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA)** uppgick till -281.814 (-4.010.774) SEK
 • Koncernens resultat efter skatt** uppgick till 184.238 (-4.460.113) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie** uppgick till 0,17 (-0,44) SEK.

Det positiva resultatet i Q4-18 beror på en kombination av:

 • Stark tillväxt i omsättningen
 • Aktivering av utvecklingsomkostnader för hela 2018, som har bokförts under Q4
 • Skattekredit som har bokförts under Q4.

I bokslutskommunikén meddelas även ett antal ytterligare planerade initiativ, inklusive:

 • Lansering av en bonusfunktion där medlemmarna kommer att kunna nyttja en del av sina besparingar för användning vid framtida MenuCard-transaktioner.
 • Lansering av MobilePay som en integrerad del av appen, vilket innebär att användare inte längre behöver registrera privata betalkort.
 • Dining Days, vilket är den finala funktionen som låter restauranger erbjuda specialerbjudanden.
 • Namnbyte till MenuPay som förberedelse för internationell lansering.

För mer information, se bokslutskommuniké eller kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Phone: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@MenuCard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

MenuCard (MenuCard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen på veckobasis. MenuCard samarbetar med fler än 400 företag, som har över 600 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.