MenuCard femdubblar sitt kundunderlag genom att ingå avtal med Matas och upplever samtidigt fortsatt tillväxt

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med den rikstäckande danska butikskedjan Matas om att en partner-version av MenuCard-tjänsten ska göras tillgänglig för medlemmarna i Matas lojalitetsprogram, Club Matas. Club Matas är en av Danmarks största medlemsorganisationer med över 1,7 miljoner medlemmar, vilket innebär att MenuCards kundunderlag (antal personer som är tillgängliga och som får MenuCards service erbjuden), som idag utgörs av cirka 400 000 medarbetare i företag som har ingått avtal med MenuCard, ökas till cirka 2 miljoner. Detta motsvarar en mycket stor del av den samlade danska marknaden. MenuCard upplever fortsatt tillväxt på alla viktiga parametrar och avtalet med Matas är det senaste i raden av nyheter som lägger grund till fortsatt kraftig tillväxt under andra halvåret 2017.

Om avtalet med Matas
Matas är Danmarks största hälso- och kosmetikkedja med 286 butiker i hela Danmark. En stor del av kunderna är medlemmar i kundklubben (lojalitetsprogrammet) Club Matas och tjänar därmed bonuspoäng när de handlar hos Matas, både i butiker, på nätet och genom partners. MenuCard har nu ingått ett avtal med Matas om att en partner-version av MenuCard-tjänsten ska göras tillgänglig för de över 1,7 miljoner medlemmarna i Club Matas. Genom samarbetet kommer medlemmarna i Club Matas erbjudas 10 % rabatt på restauranger i hela Danmark och dessutom erhålla poäng i lojalitetsprogrammet vid besök på de MenuCard-anslutna restauranger som deltar i Club Matas nya MenuCard Partner-app (valfritt för restaurangerna). Lansering av MenuCard-tjänsten för medlemmarna i Club Matas beräknas ske i slutet av innevarande kvartal.

I Club Matas-avtalet realiserar MenuCard en intjäning per transaktion på restauranger som är i nivå med, eller större än, den existerande MenuCard-basmodellen där intjäningen är 3-5 % av bruttoomsättningen. Styrelsen bedömer att detta avtal kan få stor betydelse för MenuCard, både i form av ökad volym och intjäning, ett större värdeskapande för deltagande restauranger och ett ännu starkare marknadsledarskap i Danmark. Styrelsen bedömer också avtalet som en genväg till expansion i andra storstäder och länder, eftersom en liknande partner-modell för andra medlemsorganisationer skulle kunna etableras med liknande framtida partners i andra länder. Omfattningen av och hastigheten med vilken Club Matas-partnerskapet leder till ökad aktivitet och omsättning i MenuCard är avhängig den kommunikation och marknadsföring som genomförs till medlemmarna i Club Matas. MenuCard samarbetar med Club Matas om marknadsföringen.

Cirka 4 av 5 kvinnor mellan 18 och 65 i Danmark är medlemmar i Club Matas. Därmed kommer det finnas MenuCard-medlemmar som också är medlemmar i Club Matas. Dessa kommer fritt kunna välja om de önskar använda MenuCard Partner-appen (och få 10 % rabatt samt bonus) eller om de önskar nyttja sin befintliga MenuCard-app med en kontantrabatt som ofta är större, men utan bonus. Club Matas-medlemmar kommer också kunna använda bonuspoäng på att äta på MenuCard-restauranger. Betalningsgränssnittet på restaurangen kommer vara detsamma som hittills i MenuCard-appen af hänsyn till igenkänningsbarhet för servitören.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:
”Vi är mycket glada att MenuCard nu har ingått avtal med Matas om att vår tjänst ska tillgängliggöras i deras lojalitetsprogram Club Matas. Avtalet tillför en intressant ny dimension till vår affärsmodell och jag ser god potential i samarbetet. Det visar även att den kritiska massan i MenuCards kvalitetsrestaurangprogram och tillhörande app med betalningstjänster nu väcker uppmärksamhet hos stora lojalitetsprogram.  Avtalet med Matas kommer dessutom i en tid när vi upplever en god utveckling i bolaget med tillväxt gällande flera viktiga parametrar, bland annat omsättning på restauranger och antal besök som vårt system hanterar.”

Henrik Engberg Johannsen, Informationschef för Matas, kommenterar:
”Vårt nya samarbete med MenuCard gör det ännu mer attraktivt att vara medlem i Club Matas. Tjänsten med fördelar gällande restaurangbesök som MenuCard tillför till vårt lojalitetsprogram ger en service och ett mervärde till våra kunder som vi hittills har saknat. Samtidig kommer partnerskapet främja många danskars kännedom och intresse för MenuCard och passar bra ihop med vårt partner-community. Så det är på alla sätt en win-win-situation.”

Fortsatt tillväxt för MenuCard
MenuCard har under de senaste månaderna lyft verksamheten på ett strategiskt vis, dels på utbudssidan genom inkludering av ledande restauranger och möjlighet att få mat utkörd från dessa och dels på efterfrågesidan genom den potentiella ökning av antalet användare som samarbetet med Club Matas ger. Bolaget tecknade i mars 2017 avtal med och inkluderade Danmarks ledande restaurangvarumärke, MASH, i MenuCard-systemet. Därefter, i april 2017, ingick MenuCard avtal med TAKEOUT, en ledande aktör inom utkörning av mat från kvalitetsrestauranger. Denna tjänst innebär att alla MenuCard-användare i Köpenhamnsområdet, genom MenuCard-appen, ska kunna beställa och betala mat för utkörning från fler än 300 restauranger. Tjänsten är planerad att lanseras i slutet av innevarande kvartal. MenuCard ingår nu även ett partneravtal med Matas gällande inkludering i en av Danmarks största lojalitetsprogram, Club Matas.

MenuCard upplever fortsatt tillväxt avseende alla viktiga parametrar. MenuCard upplevde bland annat under juni 2017 nya rekord gällande restaurangomsättning före och efter rabatter (1 164 000 DKK respektive 1 013 000 DKK) och antal restaurangbesök hanterade i MenuCard-systemet under en månad (1 105 stycken). Samtidigt anslöts (nedladdning av appen samt registrering av personuppgifter och kreditkort) fler än 100 nya MenuCard-användare per dag under vissa dagar i juni 2017, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare månader.

Styrelsen bedömer att MenuCard står inför en mycket intressant utveckling, som förväntas ta ytterligare fart under fjärde kvartalet 2017 när både TAKEOUT-tjänsten och partner-appen för Club Matas är lanserade.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 150 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Prenumerera

Dokument & länkar