MenuCard lanserar app för restaurangpersonal

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag, den 8 maj 2017, att bolaget lanserar en app för restaurangpersonal. Appen är snarlik MenuCards ordinarie app men anpassad för att användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med personalrabatt. Utöver att appen förenklar restaurangernas hantering av bespisning för personalen bedömer även styrelsen att appen kommer öka kunskapen om appen bland restaurangernas personal. MenuCard meddelar samtidigt att bolaget idag har ingått avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue om implementering av appen. Eftersom appen är baserad på MenuCards befintliga system har utvecklingen av den nya appen inte medfört några väsentliga kostnader för bolaget.

MenuCards närvaro i Danmark ökar kontinuerligt och närmar sig 300 anslutna restauranger. I samband med detta har upprepade önskemål framförts från restaurangerna till bolaget om utveckling av en särskild app som restaurangpersonalen kan använda när de äter på restaurangen med personalrabatt. Dessa rabatter är ofta mycket fördelaktiga för personalen och det är en utmaning för stora restauranger att styra kommunikation, koordination och uppföljning av regelefterlevnad för personalrabatterna. Detta bland annat på grund av den stora personalomsättningen bland restaurangpersonal. Därför har restaurangerna uttryckt en önskan om att kunna säkra att reglerna för personalrabatt följs och inte missbrukas. Med detta som bakgrund lanserar MenuCard nu en app särskilt för hantering av restaurangernas personalrabatter. Appens användargränssnitt är identiskt med MenuCards vanliga app, har en funktion för enkel registrering och avanmälan av restaurangens personalmedlemmar och är uppbyggd på den enskilda restaurangens program för personalrabatter. MenuCard har även idag ingått avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue om implementering av appen.

För MenuCards del är den stora fördelen med den nya appen att all restaurangpersonal på restaurangen blir introducerad till MenuCard-systemet. Detta innebär att situationen när en vanlig MenuCard-användare önskar att betala med hjälp av appen men restaurangpersonalen inte känner till systemet kan undvikas. MenuCards egna marknadsundersökningar har visat att detta har varit en utmaning i bolagets uppskalning av användarbasen. Styrelsen bedömer att den nya appen för restaurangpersonal kommer ge ett mervärde i den fortsatta uppskalningen av MenuCards marknadsnärvaro och trafik. Appen är baserad på MenuCards befintliga system och utvecklingen av den nya appen har inte medfört några väsentliga kostnader för bolaget. MenuCards intäktsmodell för den nya appen följer intäktsmodellen för bolagets befintliga app.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

”Restaurangpersonalens kunskap om MenuCard-systemet är avgörande för våra kunders upplevelse av MenuCard. Med vår nya app kan vi bli mer top-of-mind hos restaurangpersonalen och dessutom ge restaurangen ett smidigare sätt att hantera sina personalrabatter. Genom detta blir vårt samarbete med restaurangen ännu starkare.”

Jakob Blom, ägare till restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue, kommenterar:

”Vi är glada för samarbetet med MenuCard och vi har under en längre tid eftersökt en digital lösning för hantering av våra personalrabatter. MenuCards nya app för restaurangpersonal ger oss precis detta, en ännu mer fördelaktig tjänst för våra medarbetare och en väsentligt förenklad administration av personalrabatterna.”

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017.

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar