• news.cision.com/
  • MenuPay/
  • MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare – bolagets största B2B-avtal till dags dato

MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare – bolagets största B2B-avtal till dags dato

Report this content

MENUPAY AB (”MENUPAY”) har i dag, den 29 oktober 2019, ingått ett samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare, Köpenhamns Kommun, som har cirka 46 000 anställda. Avtalet är det hittills största för MENUPAY och Köpenhamns Kommun har fler anställda än någon av MENUPAYs existerande kunder. Avtalet träder i kraft omgående och lösningen förväntas lanseras i mitten av november 2019, samtidigt som MENUPAYs nya app presenteras. Ordervärdet går inte att beräkna eftersom MENUPAYs framtida intäkter till följd av avtalet är baserade på hur många av Köpenhamns Kommuns anställda som ansluter sig till MENUPAY-appen och deras konsumtion på MENUPAY-anslutna restauranger. MENUPAYs fokus på B2B har nu resulterat i att bolaget samarbetar med Danmarks tre största kommuner; Köpenhamns Kommun, Aarhus Kommun och Odense Kommun, som tillsammans har omkring 90 000 anställda i Danmark.

Genom avtalet införs MENUPAY som exklusivt restaurangprogram hos Köpenhamns Kommun. Styrelsens bedömning är att avtalet med Köpenhamns Kommun kommer att medföra ett signifikant kundunderlag, vilket kommer att ligga till grund för MENUPAYs fortsatta tillväxt och utveckling på den danska marknaden under kommande år. MENUPAY bedömer att avtalet utgör en särskilt bra matchning mellan den Köpenhamns Kommun och MENUPAYs restauranger, eftersom majoriteten av medarbetarna arbetar i Köpenhamn där MENUPAY representeras på flest restauranger. Genom avtalet får Köpenhamns Kommuns anställda möjlighet att erhålla en genomsnittlig rabatt om cirka 13-15 procent vid besök på MENUPAY-anslutna restauranger.

MENUPAY har under de senaste två åren ökat antalet nedladdningar med cirka 500 nya användare varje vecka och har i dagsläget cirka 72 000 aktivare användare. Denna siffra förväntas öka betydligt med anledning av detta avtal. MENUPAY kommer i samband med det nya samarbetsavtalet även att införa en uppdaterad app, en ny design och ett ytterligare förenklat betalningsflöde. Det nya avtalet förväntas hjälpa MENUPAY på vägen mot 100 000 aktiva användare, som är nästa stora milstolpe för bolaget.

Kim Lykke Sommer, VD för MENUPAY, kommenterar:

”Det är med glädje och stolthet som vi meddelar detta omfattande avtal med Köpenhamns Kommun, som vi har arbetat länge och hårt med för att få på plats. Det är naturligtvis ett viktigt erkännande av fördelarna med vårt system när Danmarks största arbetsgivare väljer att avtala med oss om att tillgängliggöra systemet för sina anställda. För vår del innebär det även en mycket fin möjlighet att öka antalet användare och därmed också våra intäkter. Med avtalet har vi förberett för ett expansivt 2020 och samtidigt stärkt vårt grundunderlag för den kommande internationaliseringen.”

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MENUPAY. Mer än 500 företag har hittills gått med och mer än 72 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Dokument & länkar