MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund

Report this content

MENUPAY AB (”MENUPAY”) har i dag, den 4 november 2019, ingått sitt första stora samarbetsavtal i Sverige. Bolaget har ingått ett avtal med Småföretagarnas Riksförbund, som har över 32 000 mindre företag anslutna, med hundratusentals anställda. Avtalet träder i kraft omgående och lösningen förväntas lanseras som en förmån till samtliga medlemmar i Småföretagarnas Riksförbud under andra halvan av november 2019. Ordervärdet går inte att beräkna eftersom MENUPAYs framtida intäkter till följd av avtalet är baserade på hur många av Småföretagarnas Riksförbuds medlemmar som använder MENUPAY-appen och deras konsumtion på MENUPAY-anslutna restauranger.

Genom avtalet införs MENUPAY som en förmån till samtliga anslutna medlemmar i Småföretagarnas Riksförbud. Styrelsens bedömning är att avtalet med Småföretagarnas Riksförbund kommer att medföra ett signifikant kundunderlag, vilket kommer att ligga till grund för MENUPAYs fortsatta tillväxt och utveckling på den svenska marknaden, där bolaget nyligen har etablerat sig. Genom avtalet får Småföretagarnas Riksförbuds medlemmar möjlighet att erhålla en genomsnittlig nytta om cirka 10-15 procent vid besök på MENUPAY-anslutna restauranger.

Ghassan Ghaziri, Småföretagarnas Riksförbud, kommenterar:

”Vi hoppas på ett fint samarbete och hoppas att våra medlemmar kommer vara nöjda med MENUPAYs produkt. Vi önskar MENUPAY all lycka till på den svenska marknaden”.

Kim Lykke Sommer, VD för MENUPAY, kommenterar:

”Vi har nyligen etablerat MENUPAY i Sverige och det är mycket glädjande att vi nu lyckats få ett avtal med Småföretagarnas Riksförbund på plats. Med sina hundratusentals anställda genom medlemsföretag ser vi Småföretagarnas Riksförbund som en mycket värdefull samarbetspartner i vår fortsatta expansion på den svenska marknaden. Vi offentliggjorde även nyligen ett liknande avtal, med Köpenhamns Kommun i Danmark, och med dessa två avtal ser jag mycket ljust på MENUPAYs fortsatta tillväxt under kommande år”.

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationens huvudsakliga uppgift är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för sina medlemmar – som både uppnås genom ett starkt näringspolitiskt engagemang och genom olika medlemsförmåner. Organisationen företräder cirka 32 000 småföretag och är en vass aktör i den politiska debatten när det gäller att förbättra småföretagares villkor.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4. november 2019.

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MENUPAY. Mer än 400 företag har hittills gått med och mer än 70 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Dokument & länkar