MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari – juni 2019

Report this content

MenuPay AB ("MenuPay") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.menupay.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar:

”Det andra kvartalet 2019 har inneburit flera viktiga och värdeskapande händelser för MenuPay, och när vi nu summerar kvartalet blir det tydligt att vi har tagit flera steg mot att bli ett internationellt erkänt bolag inom restaurangbranschen. Dessa steg innebär såväl nya strategiska marknader, nya avtal med flera framstående bolag och även en förstärkt finansiell position efter en företrädesemission.”

2019-04-01 – 2019-06-30 (tre månader, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 523.106 (194.606) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -3.064.231 (-4.077.615) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2.677.129 (3.624.283) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,37) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 54,4% (-60,7 %).

2019-01-01 – 2019-06-30 (halvår, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 966.234 (465.440) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -5.642.448 (-6.941.600) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2.677.129 (3.624.283) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,63) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 2 april meddelade MenuPay en statusuppdatering om Bolaget och dess verksamhet, i vilken både fler restaurangbesök, en högre omsättning samt en tillväxt i medlemsantalet kunde rapporteras.
 • Den 16 april meddelade MenuPay att Bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 23 MSEK, i syfte att finansiera och ytterligare accelerera Bolagets utveckling och internationalisering. Företrädesemissionen är förutsatt godkännande från extra bolagsstämma.
 • Den 23 maj, meddelade Bolaget sitt beräknade resultat för Q2 2019, inför teckningstiden i Bolagets företrädesemission som inleds den 27 maj. De uppskattade siffrorna för Q2 2019 visar på fortsatt tillväxt.
 • Den 24 meddelade MenuPay att Bolaget har inkluderat den första svenska restaurangen i MenuPay-appen. Den första svenska restaurangen som ingår är Paddys, en populär bar och restaurang i Malmö. Inom ramen för avtalet med Paddys, kommer MenuPay enligt sin huvudsakliga affärsmodell att få en procentuell ersättning för varje transaktion som gjorts i systemet. MenuPay meddelade samtidigt att Bolaget har ingått sina första 10 avtal med företagspartners i Sverige, bland annat med EG Sverige, LEO Pharma och Telia Sverige.
 • Den 27 maj meddelande MenuPay sin nya strategi och sina mål för kommande år, vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark.
 • Den 27 maj publicerade MenuPay memorandum inför den förestående företrädesemissionen.
 • Den 3 juni meddelade MenuPay att Bolaget ingått avtal med Gorm’s Pizza (”Gorm’s”) gällande samtliga av Gorm’s egna restauranger i Danmark. Gorm’s driver 13 restauranger över hela Danmark och MenuPay ser samarbetet som en tydlig förstärkning av erbjudandet till sina över 60 000 B2B-kunder.
 • Den 5 juni meddelande MenuPay att Bolaget ingått avtal med BURGER KING®. Avtalet omfattar i första hand 7 BURGER KING®restaurangerna på Själland, av de totalt 54 BURGER KING®-restaurangerna i Danmark.
 • Den 7 juni meddelade MenuPay att Bolaget ingått ett samarbete med stor potential med Acubiz, den dominerande marknadsledaren inom kostnadsförvaltningstjänster i Danmark.
 • Den 13 juni meddelade MenuPay att Bolaget under veckorna före pressmeddelandets publicering sett stor acceleration i sina internationella aktiviteter under de senaste veckorna. Samtidigt meddelades att den kända Malmörestaurangen Årstiderna samt sju andra restauranger inom Pieplows-gruppen har anslutits till MenuPay.
 • Den 25 juni meddelades att Bolagets företrädesemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare tecknades till totalt 101,6%. 16.696.916 nya aktier kommer att utfärdas vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget ökas till totalt 30.397.263. Detta överstiger antalet aktier vid full teckning om 16.439.216 stycken. Överteckningen kommer att hanteras genom konvertering av lånebelopp i en separat riktad emission för att matcha överteckningen om totalt 258.700 aktier, på samma villkor som företrädesemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 juli meddelades att MenuPay har ingått avtal om användning av MenuPays betalningsapp i NNIT:s personalmatsal. Matsalen drivs av Coor och är den första av sitt slag där MenuPay kan användas för att betala i matsalens café.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@menupay.com

https://menupay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar