Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

Report this content

Styrelsen i MenuPay AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 27 juni 2019. Skälet till förändringen är att den tidigare kommunicerade planerade nyemissionen skall kunna slutföras och att nytillkomna aktieägare därigenom skall beredas rösträtt vid stämman. Formell kallelse till årsstämman kommer att publiceras i ett senare skede.

Även publicering av delårsrapport avseende första kvartalet 2019 flyttas fram från den 10 maj till den 24 maj 2019. Rapporten kommer därmed att publiceras samma dag som planerat publiceringsdatum för det memorandum som upprättas inför företrädesemissionen.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kls@menupay.com

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 65.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar