Tillväxten tar fart efter sommaren

Report this content

MenuCard AB (“MenuCard”) meddelar idag, den 15 oktober 2018, att bolaget under föregående vecka nådde 200 transaktioner per dag och översteg 1 000 transaktioner per vecka för första gången. Sammantaget har det genomsnittliga antalet transaktioner per dag ökat med mer än 50 procent från cirka 100 till mer än 150 under de sex veckorna efter publiceringen av halvårsrapporten för 2018 den 31 augusti 2018. MenuCards genomsnittliga intäkter på restauranger har ökat motsvarande. Härutöver har MenuCard uppnått 40 000 registrerade användare.

Som meddelats i halvårsrapporten för 2018 upplevde MenuCard en begränsad tillväxt på 21 procent i intäkterna under andra kvartalet i Q2 2018 jämfört med det första kvartalet, delvis på grund av den exceptionellt varma sommaren. MenuCard-restauranger blev lidande av den enkla anledningen att de är placerade i stadscentrum och inte på stranden. Med detta som bakgrund är det särskilt positivt att bolaget nu ser en betydande tillväxt, markerat av viktiga milstolpar om 200 transaktioner per dag och 1 000 besök per vecka.

Under sommaren utarbetade MenuCard en re-lanseringskampanj med sina större företagspartners. Denna genomfördes i september och har medfört en stark ökning av transaktioner och nya användare. En nyckelaktivitet i denna relanseringskampanj har varit en satsning på marknadsföring i kantiner (interna lunchfaciliteter) hos våra stora partners. I detta sammanhang var många befintliga användare imponerade när de informerades om utvecklingen av MenuCard-tjänsten. Detta inkluderar specialrabatter på vissa restauranger i begränsade perioder, de tidigare tillkännagivna menybiljetterna samt den allmänna tillväxten i antal restauranger anslutna till MenuCard, bland annat som tidigare meddelat den danska bagerikedjan Emmerys och den populära restaurangkedjan Café Vivaldi.

Kim Lykke Sommer kommenterar: ”Tillväxten vi ser just nu är anmärkningsvärd. Uppmätt i antal besök har vi tiodubblats från de 20 besök per dag som vi hade vid den tiden för vår notering i början av förra året. Huvuddelen av vår tillväxt är privat användning av vår service. Det betyder att den genomsnittliga transaktionsstorleken är mindre, men trots detta ser vi också en betydande tillväxt i totala restauranginkomster per dag. Den nuvarande tillväxten är ett bevis på att vi är på rätt spår.”

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Dokument & länkar