Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

Report this content

MenuPay meddelar fortsatt tillväxt. Som framgår av diagrammet nedan förväntas det uppskattade antalet besök (transaktioner på MenuPays restauranger) växa under det andra kvartalet till nästan 20.000. Detta motsvarar index 250 eller 150% tillväxt jämfört med Q2 2018. Resultatet för det innevarande kvartalet, Q2 2019, motsvarar en tillväxt över 3 år om nästan 15 gånger. Motsvarande inkomstökning (provisioner) sedan Q2 2018 är index 190 eller 90% tillväxt.

Det faktiska antalet transaktioner i april var 6 222. I maj är det beräknade antalet 6 635 (+8%) baserat på extrapolering av aktuella siffror per den 20 maj. Siffrorna för juni beräknas växa med 4% till cirka 7 000, vilket motsvarar hälften av den prognostiserade tillväxten i maj och hälften av den genomsnittliga månatliga tillväxten under de senaste hela 12 månaderna sedan april 2018 om cirka 8%. Den genomsnittliga transaktionsstorleken och provisionsprocenten antogs vara oförändrad från maj till dags dato, trots den pågående ökningen av provisionsprocenten.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar:

”Jag är glad att rapportera fortsatt stark tillväxt under det andra kvartalet 2019. Det är med stöd från denna fortsatta positiva utveckling och från det faktum att vi nu säkert kan säga att vi har byggt en unik affärsmodell som fungera som vi har bestämt oss för att ta vår verksamhet till nästa nivå. Detta innebär att vi tar in ytterligare finansiering, för att a) stärka vår teknologiplattform, b) lägga till nya intäktsströmmar och sist men inte minst, c) driva på internationell tillväxt som kommer vara ett tillägg till den fortsatta tillväxten i Danmark.”

Viktigt information: Detta pressmeddelande tillgängliggörs för marknaden för att skapa det bästa och mest uppdaterade beslutsunderlaget för bolagets investerare för att kunna bedöma den företrädesemission i MenuPay vars teckningstid inleds måndagen den 27 maj 2019. Detta bör ses som ett extraordinärt pressmeddelande relaterat till särskilda omständigheter och innebär inte att MenuPay planerar att ändra sin praxis för finansiell rapportering.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kls@menupay.com

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 65.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar