Viktig milstolpe uppnådd

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag, den 1 juni 2017, att bolagets användare, under maj 2017, för första gången köpte för over 1 miljon DKK på de olika menyerna på MenuCard-restauranger på en månad.

  • Bolaget uppnådde i maj 2017 en bruttoomsättning i Danmark om 1.031.000 DKK i maj månad 2017.
  • Efter rabatt på restaurangerna betalade kunderna totalt 896.000 DKK (försäljning på restauranger),
  • Detta motsvarar en realiserad rabatt på cirka 13% procent i genomsnitt på notan.
  • Omsättningen fördelades på 995 restaurangbesök.
  • Der blev i genomsnitt beställt mat och dricka for 1.036 DKK (1.359 SEK) per restaurangbesök, före rabatt.
  • MenuCard uppnådde en total intjäning under månaden från restaurangbesök (nettoomsättning) på DKK 34.550, (45.305 SEK), motsvarande 3.9% procent i genomsnitt av försäljningen på restauranger.

Sedan lanseringen av MenuCards business to business-affärsmodell, med integrerad betalningsmodul och nuvarande applösning, i oktober 2015 har MenuCard strävat efter den första tiodubbleringen av affärsmodellen. Med resultatet från maj har detta nu skett efter 20 månader, och tillväxttakten är stigande.

Tillväxten i försäljning på restauranger i maj 2017 var cirka 37 procent i förhållande till april som även var den bästa månaden hittills. Detta nyckeltal bör jämföras med MenuCards budgetmodell som har målsättningen att nå break-even under 2018 baserat på cirka 25 procent genomsnittlig månatlig tillväxt. MenuCards styrelse bedömer att den initiala uppskalningen och tillväxten är den svåraste att uppnå, på grund av att kritisk massa först kommer med erkännande och att bolaget blir känt. Den positiva accelererande cirkeln som därmed uppstår har styrelsen redan i dagsläget sett tecken på.

Kim Lykke Sommer kommenterar:

”I Danmark säger vi ofta att ’den första miljonen är den svåraste’. Detta stämmer även för MenuCard. Därför är det mycket glädjande att vi nu når denna stora milstolpe. Det är ännu mer glädjande eftersom det sker samtidigt som vi ser en stigande tillväxttakt och en stark tillgång till företag, restauranger och användare.


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar