Koldioxidneutrala Econic som dragbil

– Unik möjlighet till miljövänliga tunga transporter i stadsmiljö

Malmö 17 mars, 2009 – Econic är en av de absolut mest miljövänliga lastbilarna som finns på de svenska vägarna tack vare gasdriften och dessutom den enda lastbilen som uppfyller den stränga EEV-normen. Nu har Mercedes-Benz utvecklat en dragbil baserad på Econic och utrustat denna med en koldioxidneutral citytrailer. Kylaggregatet på trailern använder flytande CO2 som kylmedium och är därmed helt koldioxidneutral. Cirka 300 Econic finns sedan tidigare i drift i ett stort antal svenska kommuner för användning främst inom i avfallshanteringen. Nu finns alltså även möjlighet för speditörer och andra att frakta tyngre gods koldioxidneutralt i stadsmiljö.

Econic drivs av biogas alternativt naturgas och utgör därmed det mest miljövänliga alternativet på lastbilsmarknaden. Vid biogasdrift tillförs inget nettotillskott av koldioxid och utsläppen av miljöfarliga partiklar är i praktiken obefintlig. Nu har Mercedes-Benz dessutom tagit fram en dragbil för att möjliggöra tyngre tranporter även i stadsmiljö utan att belasta miljön. Detta tack vare att även trailerns kylaggregat är helt koldioxidneutralt.

– Vi har med Econic visat att det är möjligt att minska miljöbelastningen även för tung trafik. Ett alternativ för riktigt krävande transporter i stadsmiljö har saknats, men nu finns även den möjligheten tack vare att vi utrustat Econic med en fullstor koldioxidneutral citytrailer, säger Zoran Stojanovic, produktspecialist på Mercedes-Benz i Sverige.

CO2-drivna kylaggregat finns sedan tidigare på marknaden, främst för skåpvagnar, men detta är första gången som en koldioxidneutral trailer kombineras med en koldioxidneutral dragbil. Trailern använder komprimerad flytande CO2 som kylmedium och släpper därefter ut denna i gasform under användning. Detta innebär att inget nettotillskott av CO2 tillförs atmosfären.

– Mercedes-Benz är väldigt aktiva inom miljöfrågorna och vi strävar efter att ständigt ligga i främsta ledet. Tack vare gasdriften tillför Econic inte något nettotillskott av CO2 och släpper i princip inte heller ut några miljöfarliga partiklar. Därmed uppfyller Econic även den strängare EEV-avgasnormen med 30 procents marginal, säger Zoran Stojanovic.

Econic uppfyller som enda lastbil den stränga EEV-normen (enhanced enrivonmentally friendly vehicle) som ställer högre krav på miljöanpassningen av fordon än Euro 5.

Econic har funnits på den svenska marknaden sedan 2002 och har hittills sålts i drygt 300 exemplar, där den främst nyttjas som renhållningsfordon i storstadsregionerna.

Media

Media

Dokument & länkar