MAXALT® (rizatriptan) bland de mest effektiva migränläkemedlen

Ny version Största meta-analysen inom migränområdet i Lancet MAXALT® (rizatriptan) bland de mest effektiva migränläkemedlen Resultaten från den största meta-analysen inom migränområdet som någonsin gjorts visar att MAXALT® är bland de bästa läkemedlen i sin klass (triptaner) när det gäller behandling av migrän. Studien presenteras i veckans nummer av den välrenommerade medicintidskriften Lancet. 1) och inkluderar 24 000 patienter. Studien visar att i jämförelse med de flesta andra triptaner rapporterar patienter som tog MAXALT 10 mg bättre smärtlindring (69%) och smärtfrihet (40%). Analysen visade också att MAXALT (rizatriptan) var mer pålitlig än andra triptaner när det gällde konsekvent effekt attack efter attack. Slutsatsen i artikeln är att "läkarna behöver mer än en triptan i sin repertoar för att på bästa sätt behandla patienter med migrän". Det gäller bl.a. 10 mg rizptriptan, speciellt om man vill uppnå en konsekvent och snabb smärtfrihet. Dessutom visar metaanlysen i Lancet att MAXALT 10 mg på en rad punkter gav bättre effekt än Imigran 100 mg. (Imigran 100 mg är idag det mest använda preparatet och dosen mot migrän i Sverige. MAXALT är 40 procent billigare per dos. Idag beräknas den direkta kostnaden för behandling av migränsjukdomen i Sverige till 300 miljoner kronor).2) Metaanlysen bygger på patientdata som författarna samlat in från läkemedelsföretag och från icke företagsanknutna kliniska studier. Alla studier är dubbelblinda, randomiserade och kontrollerade. I meta- analysen ingår 53 studier med totalt 24 089 patienter. De sex tabletter som jämfördes var: MAXALT, Imigran, Zomig, Relpax, Almogran och Naramig. Prepapraten jämfördes med avseende på smärtlindring, smärtfrihet efter två timmar, bibehållen smärtfrihet och tolererabilitet. MSD bidrog inte med medel eller några analyser till denna studie. Ekonomiska analyser visar att de indirekta kostnaden för migrän ligger på mellan 6 och 17 miljarder dollar per år i USA (60 till 70 miljarder svenska kronor). I Sverige beräknas den indirekta kostnaden för migrän när det gäller sjukskrivning och nedsatt produktivitet till 845 miljoner kronor. Man räknar med omkring 1 miljon svenskar lider av migrän. 1) Ferrari, M.D et al, The Lancet 2001;358:1668-75 2)Dahlöf C, et al. "Huvudvärk", 1999, ISBN 91-88286-41-X För ytterligare information: Tommy Ringart, informationschef, 08-626 15 56, 0706-360 259 www.msd.se. Merck Sharp & Dohme Sweden AB är dotterbolag till det amerikanska läkemedelsföretaget Merck & Co. Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT01100/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar