Ny kolesterolsänkare godkänd inom EU. Första nya klassen mot förhöjda blodfetter på 15 år

Ny kolesterolsänkare godkänd inom EU - första nya klassen av läkemedel mot förhöjda blodfetter på 15 år Den första medicinen i en helt ny läkemedelsklass - kolesterolabsorptionshämmare, har blivit godkänd inom EU. Det är den första nya läkemedelsklassen mot förhöjda blodfetter på 15 år. Läkemedlet heter EZETROL ® och kan i kombination med de idag vanligaste kolesterolsänkarna, statiner, sänka kolesterolet med i genomsnitt ytterligare drygt 20 procent. EZETROL har en helt ny verkningsmekanism. EZETROL hämmar upptaget av kolesterolet från tarmen, det vill säga det kolesterol som vi får i oss via maten och det kolesterol som kommer från gallan. Det finns två huvudsakliga källor till kolesterol, det kolesterol som tas upp från tarmen och det kolesterol som syntetiseras i levern. Hittills har behandlingen av höga kolesterolvärden i huvud skett med statiner, som verkar genom att hämma den ena källan till kolesterol, nämligen kolesterolsyntesen i levern. Genom att angripa kolesterolet på två olika sätt åstadkommer man en dubbelverkande hämning och ökar möjligheten betydligt att sänka kolesterolvärdena. Ett sänkt kolesterolvärde kan bidra till att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Tillägg av EZETROL till statinbehandling ger ytterligare sänkning av det "onda" kolesterolet (LDL) med i genomsnitt drygt 20 procent. Att dubblera statindosen sänker jämförelsevis kolesterolet med ca 6 procent. Idag når endast ungefär hälften av de patienter som behandlas för förhöjt kolesterol de av Läkemedelsverket rekommenderade målvärdena Kliniska studier visar att närmare tre av fyra patienter som inte nått målnivån med enbart statin kan nå sitt målvärde för kolesterol om Ezetrol läggs till statinbehandlingen Till Sverige i vår I och med EU-godkännandet kommer de 15 EU-länderna liksom Norge och Island att kunna godkänna EZETROL med samma produktbeskrivning. I varje enskilt land vidtar nu översättning och anpassning av texterna liksom prisförhandlingar. Ezetrol kommer troligen att bli tillgänglig på den svenska marknaden under våren. Tyskland har varit referensmedlemsland för EU-godkännandet. Ezetrol har forskats fram av Schering-Plough. I ett samarbetsprojekt marknadsför Schering-Plough och MSD Ezetrol tillsammans. Förutom i Tyskland är Ezetrol även godkänt i USA, Schweiz och Mexiko. Ezetrol godkändes i USA den 25 oktober 2002 och marknadsförs där under namnet Zetia. Den verksamma substansen i Ezetrol heter ezetimibe. För vidare information kontakta: Inger Tolstoy, informationschef på Schering-Plough, telefon: 08- 52221548, mobil: 0703-499111.epost: Inger.Tolstoy@spcorp.com Tommy Ringart, informationschef på MSD, telefon: 08-6261556, mobil: 0706- 360259. epost: tommy_ringart@merck.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar