Presskonferens: Socialstyrelsens utredning om coxiber sätter ekonomiska hänsyn före patientnytta

Inbjudan till Presskonferens Socialstyrelsens utredning om coxiber sätter ekonomiska hänsyn före patientnytta I Sverige behandlas minst 300 000 personer under längre perioder av sitt liv för smärta. Ett stort problem för många av dessa patienter är de magbiverkningar i form av magsmärtor och blödningar som uppstår vid behandling med äldre typer av smärtläkemedel, så kallade NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs). Genom att behandla med nyare smärtläkemedel, så kallade coxiber, skulle dessa, för patienten mycket allvarliga, magbiverkningar kunna minskas till hälften samtidigt som de får effektiv smärtlindring. Socialstyrelsen har presenterat en preliminär rapport kring effekt, biverkningar och kostnadseffektivitet vid behandling med coxiber. Rapporten drar långtgående slutsatser som är tveksamt underbyggda och verkar vara ett försök att hitta argument för att begränsa förskrivningen av coxiber. Rapporten saknar bedömningar av vad som är bäst ur patientens perspektiv. Ekonomiska hänsyn tycks gå före patientnyttan. Onsdagen den 19 februari kommer MSD att presentera sina synpunkter på Socialstyrelsens preliminära rapport och inbjuda till diskussion kring coxiberna. Detta kommer att ske i form av en presskonferens på Svenska Läkaresällskapet (Klara Östra Kyrkogata 10) i sal Trafvenfelt, tre trappor kl 10.00- 11.00. Vid presskonferensen kommer Svante Ödefors, avdelningschef vid MSD i Sverige och Dr. Andreas Moan, som haft ansvar för stora delar av det internationella forskningsprogrammet kring VIOXX vid huvudkontoret i USA, att presentera MSDs synpunkter på Socialstyrelsens utredningsförslag samt inbjuda till diskussion. Välkommen ! [] Jag kommer [] Jag kommer inte - men vill bli kontaktad för att få mer information. Svara per fax 08 -626 83 32 eller mail: tommy_ringart@merck.com För mer information: Tommy Ringart, Informationschef telefon 08 - 626 15 56 mobil: 0706 -360 259 mail: tommy_ringart@merck.com www.msd.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar