Rättelse - ny tid och plats för pressmötet: Nya kliniska fynd för behandling av astma presenteras

Rättelse - ny tid och plats för pressmötet Nya kliniska fynd för behandling av astma presenteras European Respiratory Society (ERS) håller sin årliga konferens i Stockholm. I samband med ERS inbjuder Merck Sharp & Dohme media till ett internationellt pressmöte där resultaten från en stor klinisk studie kommer att presenteras. Studien heter IMPACT (Investigation of Montelukast as a Partner for Complementary Therapy) och i den jämförs SINGULAIR® (montelukast) med Serevent® (salmeterol), en beta-2 - agonist som tillägg till en inhalerad steroid (fluticasone). Pressmötet kommer att föregå presentationen av studien vid ERS. Vid pressmötet kommer studiefynden och dess praktiska betydelse för astmabehandling att diskuteras. Det kommer att finnas tillfälle till frågor och intervjuer. På plats kommer ledande experter inom området att finnas, bland annat professor Leif Bjermer från Sverige som lett IMPACT-studien. Tid: Söndag 15 september 2002 kl 15.00 - 16.30 Plats: Press Center, rum 201 Stockholm International Fairs (Stockholmsmässan, Älvsjö) Har du möjlighet att anmäla dig i förväg via telefon, fax eller epost vore det bra. Välkommen ! Tommy Ringart Peter Berkius Informationschef Produktchef Singulair® 08-626 1556, 0706-360 259. epost; tommy_ringart@merck.com Bifogat finner du en liten faktatext om Singulair. Vad är leukotriener och vilka effekter har de vid astma? Leukotriener bildas i samband med att en astmatiker kommer i kontakt med ett allergen (t ex hund katt eller kvalster), kall luft eller vid ansträngning. Leukotriener produceras av ett flertal olika inflammatoriska celler, framförallt av vita blodkroppar (leukos=vit). Frisättningen av leukotriener leder bl a till att den astmatiska inflammationen förvärras, att luftrören drar ihop sig, att slemhinnorna svullnar och att det bildas mer slem. För att leukotrienerna skall åstadkomma dessa effekter krävs att de kan binda sig till speciella bindningsställen, så kallade leukotrienreceptorer. dessa receptorer finns huvudsakligen i luftvägarna. Hur fungerar Singulair? Singulair® är en leukotrienreceptorantagonist. den verksamma substansen i Singulair® heter montelukast och binder sig till samma receptorer som leukotrienerna. Singulair hindrar därigenom leukotrienerna att binda sig till receptorn och dess skadliga effekter i luftvägarna reduceras. Följden blir att det bildas mindre slem i luftvägarna, svullnaden minskar och luftrören vidgas. Svenskt Nobelpris bakom Singulair 1982 fick professor Bengt Samuelsson tillsammans med professor Sune Bergström och sir John Vane Nobelpriset i medicin och/eller fysiologi. Professor Bengt Samuelsson hade tillsammans med kollegor strukturbestämt leukotriener, som har visat sig vara en grupp ämnen som spelar en nyckelroll vid astma. MSD startade forskning kring leukotriener och 1998 introducerades Singulair® i Sverige. Indikationen för Singulair® är som profylax vid ansträngningsutlöst bronkkonstriktion samt som tillägg till inhalationssteroider då vid-behovs medicinering med beta2-agonister inte visat sig vara tillräckligt. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information: Tommy Ringart, informationschef, 08-626 1556, 0706-360 259 tommy_ringart@merck.com Peter Berkius, Produktchef, Singulair®, 08-626 15 03, 0703-550 807 peter_berkius@merck.com www.msd.se Merck Sharp & Dohme Sweden AB är dotterbolag till det amerikanska läkemedelsföretaget Merck & Co. Inc. Det svenska huvudkontoret ligger i Sollentuna och har cirka 260 anställda. I Sverige marknadsför MSD produkter och genomför kliniska prövningar för att hjälpa patienter inom följande sjukdomsområden: hjärt-/kärlsjukdomar, smärta/inflammation, glaukom, godartad prostataförstoring, osteoporos, astma, hiv/aids, migrän, infektioner, manligt håravfall. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar