Eterra lanseras

Eterra lanseras Det norskägda IT-företaget Merkantildata lanserar i dag Eterra som ett eget bolag. Beslutet att organisera om Merkantildatas kärnverksamhet i två bolag, Eterra och Ementor, togs i höstas. Nu får Eterra eget namn och egen profil. Eterra har 3.200 anställda och blir en ledande nordisk aktör på ITK- marknaden, det vill säga konsulttjänster inom informations- och kommunikationsteknik. Vision Eterras vision är att stärka våra kunders konkurrenskraft. Affärsidé Affärsidén är att designa, bygga och driva innovativa IT-plattformar för affärskommunikation åt företag och organisationer i Norden. Aktiviteter Företagets huvudverksamhet finns inom infrastruktur- och kommunikationslösningar, drift och outsourcing. Eterra satsar medvetet på värdeökande koncept för sina kunder. - Etableringen av Eterra ger ökad styrka på marknaden och bidrar till ett bättre utnyttjande av bolagets samlade kompetens. Kunderna får ett mer fokuserat och ännu bättre anpassat tjänsteutbud, säger Eterras VD, Steinar Sønsterby. Det på Oslobörs noterade Merkantildata äger Eterra och Ementor. I projekt där kompetens från båda bolagen behövs samarbetar de för att erbjuda kunderna optimala lösningar. För ytterligare information vänligen kontakta: Steinar Sønsteby, VD Eterra, tel. +47 930 556 55 / +46 709 27 30 06 www.eterra.se www.eterra.no www.eterra.dk www.eterra.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar