Samarbete mellan universitet och näringsliv ger teknikjobb

Samarbete mellan universitet och näringsliv ger teknikjobb Fler jobb till norrlandsregionen och mer attraktiva ingenjörsutbildningar. Det kan bli resultatet av ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Merkantildata och Cisco. Ett utbyte värt flera miljoner för universitetet. I ett nytt samarbete erbjuder en amerikansk hårdvaruleverantör teknisk utrustning och dess svenska partner tillhandahåller installations- och lärartjänster till Luleå Tekniska Universitets institution för Data- och Elektronik i Skellefteå. Nyttan för företagen är att civilingenjörerna som snart lämnar utbildningen redan kan arbeta praktiskt med deras avancerade teknologi. Staffan Nilsson, studierektor för data- och elektronikutbildningarna vid institutionen i Skellefteå, tror att samarbetet med företagen bidrar till att fler teknikstudenter kommer att söka sig till universiteten i norr. Därmed kan företagen rekrytera välutbildad personal i regionen, vilket gynnar småföretagandet och stimulerar större företag till etablering. - Samarbetet är väldigt bra, eftersom det ger oss möjlighet att höja kompetensen inom områden som datakommunikation och nätverksteknologi, säger Staffan Nilsson. Cisco, som är världsledande på utrustning för datakommunikation levererar tekniken till institutionen. Merkantildata är Ciscos största partner i Norden. De bistår med lärare som behärskar teknologin. Vär-det av produkter och tjänster som kommer universitetet till godo är i miljonklassen, labbutrustning till ett värde av en halv miljon och lärartjänster som skulle kosta upp till sex miljoner kronor i näringslivet. - Resultatet blir fler studenter med verklighetsförankrade tekniska kunskaper. Det är just sådan kunskap som eleverna själva efterlyser, berättar Staffan Nilsson. - Tanken är att laboratorieövningar ska ge de blivande teknikerna möjlighet att tillämpa sina kunskaper, berättar Pär Lundberg, regionchef Merkantildata Communication Norr. - Övningarna syftar till att simulera olika frågeställningar som kan tänkas dyka upp i arbetslivet. Bredbandsutbyggnad i villaområden eller videokonferenssystem är exempel på sådana övningsområden. För oss innebär samarbetet att vi kan profilera oss mot en viktig målgrupp; våra framtida medarbetare, säger Pär Lundberg. Om ni har några frågor eller vill veta mer, kontakta: Per Lundberg Merkantildata Skellefteå, 0910-717606, per.lundberg@merkantildata.se Staffan Nilsson Luleå tek.universitet, 0920-91000, staffan.nilsson@tt.luth.se Merkantildata är en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi. Med unik kompetens och förståelse för kundens verksamhet tillför Merkantildata varje enskild kund ett långsiktigt mervärde. Merkantildata är ett av Nordens största och snabbast växande IT-företag. Koncernen med 5 900 medarbetare är noterade på Oslobörsen och omsatte 13.4 miljarder under 1999. Merkantildata Communication är en av Sveriges ledande leverantörer av helhetslösningar inom datakommunikation. Spetskompetensen finns inom Bildkommunikation, Voice over IP, IT-säkerhet, Wireless och Utbildning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar