Fondförvaltare viktar om från kontanter till aktier

Fondförvaltare viktar om från kontanter till aktier Bedömare frågar sig: Är detta början på uppgången? London 13 november. Fondförvaltare världen över viktar om sina investeringar från kontanter till aktier men är samtidigt försiktiga med att kalla detta början på en varaktig uppgång, detta visar Merrill Lynch' senaste Fund Manager Survey. För en månad sedan hade fonderna ovanligt stora kontanta tillgångar samtidigt som aktiemarkanden föreföll vara undervärderad. Dem senaste månaden har detta korrigerats genom att fondförvaltarna placerat likvida medel i aktier. "Insitutionella placerare köper aktier, i synnerhet konjunkturkänsliga sådana, utifall att detta skulle vara början på en längre uppgång", sade David Bowers, Merrill Lynch Global Investement Strategist och författare till rapporten. "Fondförvaltarna tror att detta kan vara en stundande uppgång och om så är fallet är det en uppgång de intehar råd att missa." De flesta fondförvaltare håller fast vid uppfattningen att vi står inför en cyklisk återhämtning, sade Bowers. Merrill Lynch Buy Side Indicator, vilken mäter marknadstron, steg till 76 procent denna månad, den högsta siffran någonsin. Indikatorn frågar fundförvaltarna om de tror att aktiemarkanden globalt kommer att stiga det närmaste året. Förra månaden var motsvarande siffra 69 procent. Av de 259 fondförvaltare som tillfrågats uppgav 42 procent att de trodde att den globala ekonomin skulle förbättras på ett års sikt, detta kan jämföras med att endast 29 procent trodde detsamma förra månaden. Nyckeln till optimismen är att många fondförvaltare tror på stigande vinster det närmaste året, sade Bowers. Samtidigt säger dock de som svarat på undersökningen ironiskt nog att vinsterna kommer att bli lägre än rådande konsensusprognoser. Häften av fondförvaltarna menade att vinstutsikerna skulle komma att förbättras. Denna siffra är högre än förra månadens 33 procent. När fondförvaltarna tilfrågades om hur stora vinstökningar de räknade med det kommande året svarade de emellertid bara att vinsterna skulle komma att stiga med fyra procent. Dne siffran är lägre äv vad de flesta aktieanalytiker förutspår. Vinstutsikerna är bäst i USA. Denna månad uppgav 49 procnet av fondförvaltarna att de trodde på stigande amerikanska vinster, vilket kan jämföras med förra månadens 49 procent. Samtidigt är de mest pessimistiska när det gäller Japan. Mer än hälften, 57 procent, tror att Japan kommer att vara den svagaste marknaden (49 procnet förra månaden). Ett av de mest intressanta svaren kom på en ny fråga "om aktiemarknaden steg tio procnet, skulle du då köpa eller sälja aktier?" Svaret blev att 36 procent skulle sälja aktier i det läget. Detta stärker undersökningens resultat om att fondförvaltarna fortfarande behöver övertygas om att en stigande marknad stundar. Merrill Lynch Fund Manager Survey bygger på intervjuer med 259 fondförvaltare världen över. Undersökningen genomfördes mellan 1 och 8 november. Onsdag 14 november, 2001 För information, kontakta Pam Snook +44 (0) 20 7995 2763 pam_snook@ml.com Merrill Lynch är ett av världens ledande företag inom finansiell förvaltning och rådgivning, med kontor i 44 länder. Kundernas sammantagna förmögenhet uppgår till 1,6 biljoner US-dollar. Som investmentbank har företaget en världsledande ställning både inom nyemissioner och market making av aktie- såväl som låneprodukter, samt som en ledande strategisk rådgivare för företag, regeringar, institutioner och privatpersoner över hela världen. Genom Merrill Lynch Investment Managers är företaget en av världens största förvaltare av finansiella tillgångar. Mer information om Merrill Lynch finns på www.ml.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00570/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar