Alla patienter i Diamyds diabetesstudie inkluderade

Report this content

Alla patienter i Diamyds diabetesstudie inkluderade Diamyd Medical (O-listan) utvecklar ett GAD-vaccin mot insulinberoende diabetes. Bolaget rapporterar att patientrekryteringen avslutats och att samtliga patienter nu erhållit två vaccinationer och att ingen negativ information hittills rapporterats vad gäller säkerheten med vaccinet. "Vi går nu in i avslutningsfasen av vår dubbelblinda studie. Ett fåtal kompletterande vaccineringar slutförs i februari och den första delen av vaccinationsstudien avslutas tre månader därefter och vi planerar att kunna rapportera resultat från studien om sex-sju månader," säger VD Anders Essen-Möller. Diabetesvaccinets första applikation är att förhindra att tablettbehandlade diabetespatienter med antikroppar mot GAD (sk. LADA- patienter) utvecklar insulinberoende diabetes, dvs blir beroende av insulinsprutor. Marknaden för ett vaccin för att förhindra insulinberoende diabetes i tablettbehandlade diabetespatienter kan uppgå till 10 miljarder kronor per år. Att förhindra insulinberoende diabetes hos barn och ungdom, samt återkommande diabetes vid transplantation och stamcellsterapi är slutmål med Diamydvaccinet. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser sker parallellt för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Diamyd Medical har identifierat två terapi-projekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är toleransinduktion med GAD för specifik eliminering av GAD-antikroppar. Detta projekt är i tidig utvecklingsfas men kan ses som ett komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av vissa rörelsesjukdomar. Nyligen har rapporterats att genterapi med GAD kan ha en gynnsam effekt hos Parkinsonpatienter. Diamyd Medical licensierar exklusiva rättigheter till bland annat UCLAs patentportfölj vad gäller terapi med GAD som inkluderar patentkravet "GAD in a viral vector" dvs genterapi med GAD. För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande antaganden och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00530/wkr0002.pdf

Dokument & länkar