Diamyd Diagnostics skriver distributionsavtal med Pharmacia Diagnostics i Tyskland

Report this content

Diamyd Diagnostics skriver distributionsavtal med Pharmacia Diagnostics i Tyskland Diamyd Diagnostics AB (dotterbolag till Diamyd Medical, O-listan) som utvecklat ett diagnostiskt test för diabetes intensifierar nu marknadsföringen av testet genom att ingå ett distributionsavtal med Pharmacia Diagnostics i Tyskland. Detta ligger i linje med bolagets affärside om att förbereda markanden för ett eventuellt GAD-baserat vaccin mot insulinberoende diabetes. Diamyd Diagnostics AB och Pharmacia Deutschland Gmbh, Diagnostics Division har ingått ett avtal där Pharmacia skall marknadsföra ett test för mätning av antikroppar mot GAD i Tyskland, Schweiz och Österrike. Årligen insjuknar i Europa och USA ungefär 600 000 nya patienter i icke- insulinberoende diabetes. Om dessa skulle testas för GAD-antikroppar så blir den årliga marknaden för detta omkring 30 Mkr. Om det skulle vara aktuellt att årligen testa tex 20% av samtliga 30 miljoner typ 2- diabetespatienter i USA och Europa så blir denna marknad värd omkring 300 Mkr. "Det är glädjande att GAD-diagnostikmarknaden nu börjar vakna. Bolagets test är av så kallad RIA-typ (radioimmunoassay) och bedöms dock ej på sikt kunna konkurrera med icke radioaktiva diagnostiska metoder. Vår möjlighet att bli framgångsrika på sikt är att själva utveckla ett icke radioaktivt diagnostiskt kit och vi undersöker olika alternativ för att genomföra detta," säger Anders Essen-Möller, VD för Diamyd Diagnostics AB. För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall samarbete sökas med etablerade läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser sker parallellt för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Diamyd Therapeutics har identifierat två terapi-projekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Diamyd Diagnostics verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat diagnostiskt kit för att identifiera patienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsföres den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Diamyd Inc marknadsför rekombinanta protein till forskare och kit- industrin i USA. Bolagets verksamhetsinriktning befinner sig för närvarande under omvärdering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar