Diamyd Medical begränsar satsningen på diabetesvaccinet

Diamyd Medical AB har beslutat avsätta högst 30 miljoner SEK över 3 år till utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®.

31 augusti 2012 hade Diamyd Medical 380 miljoner SEK i likvida medel och kortfristiga placeringar. Av dessa har styrelsen beslutat att avsätta upp till 30 miljoner SEK till vidare utveckling av diabetesvaccinet Diamyd® under de kommande tre åren. Utvecklingsverksamheten koncentreras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics. Diabetesvaccinet Diamyd® baseras på proteinet GAD65 och utvecklas för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Ambitionen är att om tre år ha nya forskningsresultat som ger möjlighet till partnerskap med större läkemedelsbolag eller annan finansiering.

Tidigare i oktober meddelade bolaget att man slutit avtal med Periphagen Holdings, Inc. om att avyttra bolagets amerikanska dotterbolag, Diamyd, Inc., tillsammans med de utvecklingsprojekt som är baserade på den så kallade NTDDS-plattformen med tillämpningar inom bland annat smärta och neuropati. Detta avtal är villkorat beslut vid extra bolagstämma den 30 okt.

- Besluten att avyttra NTDDS-plattformen och att begränsa utvecklingsbudgeten för diabetesvaccinet Diamyd® skall ses som steg i Diamyd Medicals arbete att bygga ett bolag med en långsiktigt stabil avkastning, säger Peter Zerhouni, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Vi kommer att delge ytterligare information om detta i samband med bolagets ordinarie bolagsstämma 6 december.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt inom diabetes utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. Bolagets utvecklingsprojekt för behandling av långvarig smärta och neuropati använder den patenterade NTDDS-plattformen (Nerve Targeting Drug Delivery System) för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet. NTDDS-plattformen är under avyttring.

Diamyd Medical har även innehav i vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar