Diamyd Medical byter namn till Mertiva

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i Diamyd Medical AB beslutades att bolaget byter namn till Mertiva AB. Webadress till Mertivas hemsida är www.mertiva.se.

Namnbytet till Mertiva AB görs som en del av omstruktureringen av Diamyd-koncernen som beslutades vid en extra bolagstämma den 22 april 2013. Omstruktureringen innebär även att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB med diabetesverksamheten delas ut till aktieägarna samt övertar namnet Diamyd Medical AB och webadressen www.diamyd.com.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm med tickern DIAM B. Så snart som möjligt kommer tickern att ändras för att återspegla namnbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@mertiva.se

Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar