Diamyd Medicals årsredovisning för 01/02 finns tillgänglig på www.diamyd.com

Report this content

Diamyd Medicals årsredovisning för 01/02 finns tillgänglig på www.diamyd.com Diamyd Medicals (O-listan) årsredovisning för räkenskapsåret 2001/2002 finns från den 21 november 2002 tillgänglig på www.diamyd.com. För att spara pengar och miljö skickar Diamyd Medical AB i år ej ut årsredovisningen för 2001/2002 till alla aktieägare. I stället hänvisar vi till vår hemsida www.diamyd.com. Där finns årsredovisningen från den 21 november 2002. Skulle någon dock vilja ha ett tryckt exemplar kan man e-maila eller ringa till oss så skickar vi en kopia av årsredovisningen. Diamyd Medicals ordinarie bolagsstämman är i år satt till den 5 december, klockan 15.00, lokal: Aulan, Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 3 december. Det går bra att anmäla sig till bolagstämman via www.diamyd.com Diamyd Medical identifierar och utvecklar läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till ett etablerat läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Det projekt som kommit längst är ett vaccin mot insulinberoende diabetes och resultaten från en nu pågående fas II-studie på diabetespatienter beräknas föreligga under 2003. För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller via e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar