Diamyds medtävlare tecknar miljardavtal

Report this content

Diamyds medtävlare tecknar miljardavtal Aventis har ingått ett avtal med Peptor från Israel som innebär att Aventis investerar mer än 100 miljoner dollar i Peptors diabetesprojekt. Detta är goda nyheter inte bara för Peptor utan även för Diamyd Medical då ett stort läkemedelsbolag nu verifierar att Peptors såväl som Diamyd Medicals strategi att utveckla ett läkemedel för LADA patienter är rätt. Diamyd Medicals medtävlare Peptor från Israel har ingått ett avtal med Aventis om vidareutveckling och marknadsföring av ett läkemedel för autoimmun diabetes. Läkemedlet liknar i vissa avseenden det diabetesvaccin som Diamyd Medical utvecklar. Aventis, ett av Frankrikes största läkemedelsföretag, uppger i ett pressmeddelande att ett exklusivt licensavtal tecknats med Peptor, Israel. Avtalet gäller fortsatt utveckling och kommersialisering av ett nytt läkemedel, som utvecklas för behandling av insulinberoende diabetes och LADA patienter, dvs patienter med vuxendiabetes som har antikroppar mot det kroppsegna proteinet GAD. Jerusalem Post uppger att avtalet innebär att Aventis investerar mer än 100 miljoner dollar i projektet samt att försäljningen av det nya läkemedlet beräknas överstiga en miljard dollar år 2006 eller 2007. Peptors läkemedel bygger på en modifierad peptid av Heat shock proteinet HSP60. Peptiden har genomgått fas II-studier i nyinsjuknade typ 1- diabetespatienter och fas II-studier pågår för närvarande med LADA patienter. Aventis skriver i sitt pressmeddelande att klinisk effekt av läkemedlet medieras via sjukdomsspecifik immunoregulation och att det finns cirka 10-12 miljoner människor i USA, Japan och Europa med autoimmun diabetes (typ 1-diabetes och LADA) och att det idag ej finns något sätt att hejda utvecklingen av sjukdomsprocessen. "Avtalet mellan Peptor och Aventis bör vara synnerligen goda nyheter inte bara för Peptor utan också för Diamyd Medical ", säger Anders Essen- Möller, VD på Diamyd Medical. "Avtalet innebär att ett stort läkemedelsbolag nu verifierar att Peptors såväl som Diamyd Medicals strategi att utveckla ett läkemedel för LADA patienter, är rätt. Diamyds diabetesläkemedel baserar sig på GAD-molekylen, vilken vi tror skall vara mera specifik för diabetes än Peptors molekyl. Om både Peptor och Diamyd Medical lyckas med sina diabetesläkemedel kan en kombinationsbehandling bli aktuell. Behandling med båda molekylerna syftar nämligen till att nedreglera inflammation i området kring de insulinproducerande cellerna fast på två olika sätt." "Diamyd Medicals fas II-studie av det GAD-baserade läkemedlet Diamyd för behandling av patienter med vuxendiabetes för att stoppa utveckling av insulinberoende följer plan. Resultat från studien beräknas inom nio månader. Därefter avser Diamyd Medical att söka samarbete med ett större läkemedelsföretag om vidareutveckling av läkemedlet. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Bolaget har identifierat två terapiprojekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Filtret kan komma att användas som komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av rörelsesjukdomen SMS. Diamyd Medicals diagnostiska verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat GAD-antikropps diagnostiskt kit för att identifiera personer som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsföres den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Bolaget har även nyligen påbörjat marknadsföring av ett antal antigen i USA. Nyligen har framställning av det likaså diabetesrelaterade proteinet IA-2 påbörjats. Bolaget planerar att viss försäljning av detta protein kan ske före kalenderårets utgång eller i början av 2003. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller information om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar