Diamyds större aktieägare når överenskommelse

Aktieägare i Diamyd Medical AB som representerar en majoritet av rösterna i bolaget har kommit överens om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. De har också enats om att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB delas ut till aktieägarna samt att samma bolag kapitaliseras med 50 miljoner kronor. Den planerade extra bolagsstämman onsdagen den 13 mars 2013 i Diamyd Medical AB kommer att ställas in som en följd av överenskommelsen.

Detta är resultatet av den samförståndslösning som idag slutits mellan aktieägaren tillika styrelseordförande Anders Essen-Möller och ett aktieägarkollektiv. Samma aktieägarkollektiv hade begärt den extra bolagsstämma som kallats till den 13 mars 2013 för att behandla en föreslagen likvidation av Diamyd Medical AB. I och med dagens överenskommelse kommer denna begäran att dras tillbaka och extrastämman att ställas in.

- Vi har enats om en lösning som gynnar alla aktieägare och vår personal utan att bromsa utvecklingen av vårt diabetesvaccin, säger Anders Essen-Möller. Nu blickar vi framåt och fortsätter vårt arbete med att hitta en långsiktig lösning för alla som drabbas av diabetes.

Parterna kommer att samarbeta för att så snabbt som möjligt hitta nya ledamöter till styrelsen i Diamyd Medical AB. Anders Essen-Möller kommer att bli en av de föreslagna ledamöterna.


Uppgörelsen omfattar följande:

  1. Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB där man samlat den befintliga diabetesverksamheten, delas ut till aktieägarna. Bolaget ska vara kapitaliserat med ca 50 miljoner SEK. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har idag. Anders Essen-Möller kommer att föreslås till styrelseordförande. Avsikten är att bolaget ska börsnoteras.

  2. Efter utdelningen av Diamyd Therapeutics AB omvandlas omedelbart samtliga A-aktier i Diamyd Medical AB till B-aktier. Anders Essen-Möller som är den ende innehavaren av A-aktier har förbundit sig att stämpla om sina A-aktier till B-aktier. Kvar i Diamyd Medical AB blir resterande kassa om drygt 300 miljoner SEK, samt innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

  3. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. En viss kassa avsätts för att förvalta övriga tillgångar, tills värdet av dessa kan realiseras och skiftas ut till aktieägarna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Essen-Möller, styrelseordförande Diamyd Medical AB
Tel: 070-551 0679. E-post: press@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med GAD pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om GAD kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om GAD i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar