Kvartalsrapport 1 för Diamyd Medical AB (publ)

Report this content

Kvartalsrapport 1 för Diamyd Medical AB (publ) 1 september 2002 - 30 november 2002 * Försäljningen under perioden uppgick till 880 tkr ( 427 tkr). * Resultatet för perioden uppgick till -4,6 Mkr (-3,9 Mkr). Bolagets likvida medel uppgick till 35,6 Mkr. (27,6 Mkr) per den 30 november 2002. * Samtliga patienter i den pågående fas II-studien har vaccinerats två gånger med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd. Resultatet av fas II-studien beräknas föreligga under sommaren 2003. * Djurmodell visar att lokal genterapi med GAD även kan komma att bli en effektiv behandling för Parkinsons. Upptäckten, kan komma att påverka Diamyd Medical positivt då bolagets exklusiva licens för GAD från University of California i Los Angeles (UCLA), USA, omfattar genterapi med GAD. * Den nyss startade verksamheten i USA har dragits ned då Diarect AG har sagt upp distributionsavtalet med Diamyd Inc i Raleigh, NC, USA. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan. Bolaget har en hemsida på www.diamyd.com För mer information kontakta: VD, Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (publ). Djurgårdsbrunnsvägen 54, 115 25 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande antaganden och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar