Mertiva avnoteras från NasdaqOMX och listas på Nordic MTF

Mertiva kommer att avnoteras från NasdaqOMX med sista handelsdag 26 juli. Bolaget kommer att listas på Nordic MTF med första handelsdag 29 juli. I och med avnoteringen från NasdaqOMX kommer ingen delårsrapport för tredje kvartalet publiceras.

Mertiva har avtalat med NGM om listning på Nordic MTF. I och med detta avnoteras bolaget från NasdaqOMX. Sista handelsdag på NasdaqOMX blir fredagen 26 juli. Första handelsdag på Nordic MTF blir måndagen 29 juli. Aktien kommer att handlas under kortnamnet MERT MTF.

Mertiva har brutet räkenskapsår som löper 1 september – 31 augusti. En delårsrapport för det tredje kvartalet 2012/2013 var schemalagd att publiceras 30 juli. I och med avnoteringen från NasdaqOMX försvinner kravet på publicering av denna delårsrapport, varför denna utgår. Beträffande delårsrapporter kommer Mertiva framöver endast att publicera halvårsrapporter.

”Mertiva skapades då Diamyd Medical-koncernen delades upp i två delar, dels nuvarande Diamyd Medical med diabetesverksamheten, dels Mertiva med huvuddelen av de finansiella tillgångarna. Mertivas verksamhet är begränsad och kostnadseffektivitet är kritiskt. Att vara listade på Nordic MTF kommer att passa våra ändamål mycket väl, då vi får tillgång till en väl etablerad marknadsplats för våra aktier, samtidigt som kostnadsnivån och rapporteringskraven är väsentligt lägre än vid notering på NasdaqOMX”, säger Andreas Bergsten, VD för Mertiva.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@mertiva.se

Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: MERT), men kommer att avnoteras från NasdaqOMX 26 juli 2013 och istället noteras på NGM MTF 29 juli 2013 (ticker: MERT MTF). Mertiva är även noterat på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Upplandsgatan 67, SE-113 28 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Dokument & länkar