Rekombinant vaccin från Protein Sciences får godkänt av FDA

Amerikanska läkemdelsmyndigheten FDA har godkänt Protein Sciences Corporations vaccin Flublok mot säsongsinfluensa för behandling av vuxna mellan 18 och 49 år. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences Corporation.

Flublok är ett rekombinant proteinbaserat vaccin mot säsongsinfluensa och det första influensavaccinet producerat med rekombinant teknik som erhållit marknadsgodkännande av FDA. Protein Sciences Corporation planerar en begränsad marknadslansering av produkten i februari 2013 och full marknadslansering inför influensasäsongen 2013/14. Mer information finns på www.proteinsciences.com och www.flublok.com.

Om Protein Sciences Corporation
Protein Sciences Corporation, grundat 1983, är ett privatägt bioteknikbolag beläget i Meriden, Connecticut, USA. Bolaget fokuserar på utveckling och kommersialisering av rekombinanta vacciner och biologiska läkemedel baserade på bolagets patenterade tillverkningsplattform BEVS (Baculovirus Expression Vector System). Protein Sciences ledande produktkandidater är Flublok mot säsongsinfluensa och Panblok mot pandemisk influensa.

Protein Sciences är ett av ett fåtal företag i världen som utvecklar rekombinanta vacciner tillverkade i icke-mammaliska celler med hjälp av genetiskt modifierade bakulovirus. Fördelarna med detta jämfört med traditionell vaccintillverkning är att vaccinerna går snabbare att tillverka, att vaccinerna inte produceras i ägg och därför inte innehåller spår av ägg, samt att tillverkningen inte kräver användning av vare sig levande influensavirus, tiomersal eller antibiotika.

Protein Sciences arbetar även med produktutveckling och tillverkning åt utvalda samarbetspartners samt försäljning av proteiner för forskningsändamål. Bolaget kontraktstillverkar till exempel den aktiva substansen GAD till Diamyd Medicals antigenbaserade diabetesvaccin Diamyd®.

Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences Corporation. Det bokförda värdet för detta innehav uppgick per den 31 augusti 2012 till 28,4 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar