Om oss

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat. Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Prenumerera