Helbio har fått två patentansökningar godkända

Report this content

Metacons dotterbolag Helbio är stolta över att två pågående patentansökningar med amerikanska Patent- och registreringsverket har godkänts. Patenten har titeln ”Katalytiskt uppvärmd bränsleprocessor med utbytbara strukturerade bärare och katalysator för bränsleceller” och ”Värmeintegrerad reformer med katalytisk förbränning för vätgasproduktion”. En fortsättning i patentansökan ansöktes också med amerikanska Patent- och registreringsverket baserat på det senare patentet.

Dessa godkända patent och relaterade applikationer beskriver hjärtat i den avancerade Helbio-teknologin som tillämpas i båda deras produktfamiljer, kraftvärmesystem (H2PS-5) samt vätgeneratorer för industriell vätgasproduktion, men även för vätgastankstationer för bilar.

De patent som nyligen godkänts liksom de som godkändes för några år sedan ger Helbio friheten att driva och producera och distribuera sina avancerade produkter över hela världen.

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021 kl. 09:20 CET.

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab
 

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar