Helbio medverkar i Hannover Messe

Helbio kommer att ställa ut på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som äger rum i Hannover, Tyskland från 1 april till 5 april.

Hannover Messe är Europas största vätgas- och bränslecellutställning med över 6.000 utställare och som förväntas attrahera cirka 200 000 besökare. Några av utställningsämnena är: Vattengenerering, Vätgaslagring och transport, Bränslecellsystem och applikationer. Komponenter och tillförselteknik, Bränslecell och batteritestning. Helbio kommer att visa upp tekniken för Prometheus 5, ett mindre kraftvärmesystem, CHP enhet, som tillverkas av företaget. Prometheus 5 är ett flerbränslesystem baserat på väte- och bränslecellsteknik som möter behoven på flera marknader för en ekonomisk, effektiv och grön energiförsörjning.

"Vi är verkligen glada över att deltaga på Hannover Messe och visa upp Prometheus 5 till befintliga och nya potentiella kunder", säger Alexis Tzamouranis, Commercial Manager på Helbio.

Läs mer om mässan på https://www.h2fc-fair.com


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se

Om oss

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat. Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Prenumerera