Metacon AB förkunnar förändringar i organisationen

Metacons CFO och IR-ansvariga Slavica Djuric har efter samråd med bolagets ledning beslutat lämna Metacon.  Slavica’s arbetsuppgifter kommer tills vidare att övertas av bolagets verkställande direktör Chris Tornblom.

“Å Metacons vägnar vill jag tacka Slavica för hennes mångåriga lojalitet och gedigna arbete”, säger Chris Tornblom.

Metacon är på god väg att skapa en nyckelposition inom den globala marknaden för vätgasbaserad teknologi. Bolagets organisation anpassas nu successivt för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna medverka i denna utveckling.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se

Om oss

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat. Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Prenumerera