Metacon AB förvärvar kvarvarande aktier i Helbio

Report this content

Metacon har idag nått en överenskommelse om att förvärva de återstående 41,13% av aktierna i Helbio Holdings SA (Helbio). Metacon äger 58,87% av Helbio sedan tidigare.

Efter förvärvet kommer Helbio att vara ett helägt dotterbolag till Metacon inom produktkategorierna vätgasgenerering och energisystem. Aktierna förvärvas från ett antal olika aktieägare till en värdering som motsvarar cirka 315 MSEK för 100 % av Helbio.

Affären genomförs genom att Metacon kommer att betala cirka 129,4 miljoner kronor totalt för 41,13%, genom att emittera 23 556 273 aktier i Metacon AB till ett pris per aktie av 5,50 kronor.  Efter genomförd affär uppgår antalet aktier i Metacon till 256 763 575.

”Vi är mycket nöjda med detta förvärv, vilket är ett naturligt steg i vår ambition att öka effektiviteten inom Metacon-koncernen, ta full kontroll på ledande R&D och patent inom vätgasområdet samt uppnå full integration. Genom förvärvet kommer vi att kunna uppnå synergier, finansiell konsolidering och optimera roller och ansvar för alla företag i koncernen”, säger Chris Tornblom, VD och koncernchef, Metacon.

Om Helbio

Helbio är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 08:30 CET.

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.
 

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar: