Metacon investerar 1,5 miljoner euro i Helbio och ökar sitt innehav

Report this content

Helbio Holdings har genomfört en nyemission av 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning.

Som ett resultat emitterades 14 087 nya aktier till en teckningskurs på 106,48 euro. Efter nyemissionen består Helbio Holdings kapital av 154 954 aktier med ett nominellt värde på 1 euro vardera, vilket motsvarar ett totalt aktiekapital på 154 954 euro. Metacons ägande i Helbio Holdings uppgår till 56,63% efter nyemissionen. Helbio Holdings S.A. äger 100% av Helbio S.A.

”Vi är nöjda med resultatet av nyemissionen, den största i företagets historia. Dessa pengar kommer underlätta fortsatta framsteg inom produktutvecklingen och möjliggöra ökad produktionskapacitet för våra produkter.” säger Xenophon Verykios, VD för Helbio.
 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 13:10 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga | Tfn: 0586-74 00 80 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar