Metacon KK ställer ut på världens största mässa för vätgas

Metacons dotterbolag Metacon KK, kommer medverka i FC Expo 2019 i Tokyo, vilket går av stapeln 27 februari till 1 mars, 2019. Mässan är ansedd som den största inom vätgasmarknaden. 

“Vi är glada över att närvara och ställa ut på världens största mässa för vätgasindustrin, vilket kommer ge oss möjligheten att presentera våra produkter och möta nya potentiella kunder”, säger Masanori Miyake VD på Metacon KK. 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se

Om oss

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat. Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Prenumerera

Dokument & länkar