• news.cision.com/
  • Metacon AB/
  • Metacon tar nästa steg mot att möjliggöra ammoniak-till-vätgas-baserad koldioxidfri hållbar sjöfart tillsammans med partners

Metacon tar nästa steg mot att möjliggöra ammoniak-till-vätgas-baserad koldioxidfri hållbar sjöfart tillsammans med partners

Report this content

Det norska företaget Pherousa Green Shipping AS (PGS), tillsammans med Pherousa Green Technologies AS (PGT), ett dotterbolag till Metacons dotterbolag Helbio S.A., meddelar att det designat och förbereder en beställning av upp till sex Ultramax torrlast bulkfartyg, designade av företaget Deltamarin i Finland. Fartygskonstruktionen är anpassad för ammoniak som bränsle och möjliggör framdrivning med verkligt nollutsläpp. Kopplat till teknikpartnerskapet kring ammoniak-till-vätgas-reformering behåller Helbio S.A. sitt 10-procentiga ägande i PGT. Samtidigt meddelar den norska maritima teknik- och serviceleverantören HAV Group ASA (OSE: HAV) att man har gått in som industrialiseringspartner och behåller sin ägarandel på 10 procent i PGT.

Deltamarin, ett känt fartygsdesign- och ingenjörsföretag med starkt fokus på hållbarhet och utfasning av fossila bränslen inom djuphavssjöfart, har utvecklat ett innovativt Ultramax-bulkfartygskoncept tillsammans med PGT.

Den 17 maj 2022 tillkännagav Metacon en framgångsrik leverans av en första ammoniak-krackningsprototyp baserad på Helbios unika rörbaserade reaktorteknik till Pherousa som möjliggör matning av en PEM-bränslecell med bränslekvalitet enligt ISO 14687:2019. Förmågan att spjälka ammoniak till vätgas med denna grad av effektivitet och dessutom tillräckligt kompakt för att kunna göras ombord på fartyg, öppnar upp för möjligheten att utveckla koldioxidfria ammoniakbaserade drivlinor. Detta kan göras antingen som förbränningsmotorer, där en viss mängd vätgas tillförs och möjliggör förbränning av ammoniak, eller som bränslecellsbaserade drivlinor där ammoniaken helt omvandlas till vätgas och sedan till elektricitet för att kunna driva elmotorer. Den föredragna lösningen kan variera beroende på individuella situationer och preferenser. Ingen av lösningarna involverar dock något kol och därför är båda verkliga ”noll-CO2-lösningar”.

Ordföranden för Pherousa Green Technologies AS, Hans Bredrup kommenterade; "Vi är glada över att lansera Pherousa-teknologin vid en tidpunkt då effekterna av den globala klimatförändringen har nått nya höjder. Genom att lansera vår ammoniak-till-vätgas-teknik ombord på en befintlig Deltamarin-design strävar vi efter ledarskap och att visa vägen för framtida potentiella kunder till Pherousa och vår teknik. Vi är också glada att göra detta i sällskap med våra partners och aktieägare, Helbio S.A., Metacon AB och HAV Group ASA.".   

"Metacon fortsätter att stödja Pherousa i sitt uppdrag att möjliggöra hållbar sjöfart. Vår roll som både teknikpartner och långsiktig leverantör av viktiga delsystem till denna framtida tillväxtmarknad utgör en betydande långsiktig affärsmöjlighet för Metacon. Vi välkomnar också HAV Group som en kompetent och stark industrialiseringspartner i denna spännande satsning", säger Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon i en kommentar.

För länk till pressmeddelandet från Pherousa Green Technologies, besök www.pherousa.no

För mer information om HAV Group, besök www.havgroup.no

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 09:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Wikner, telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och elektricitet. Produkterna inom affärsområde Reformering bygger på en patenterad teknik som genererar vätgas genom katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter sker inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A. i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reaktorer för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta integrerade tankstationer för vätgas samt systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom så kallad elektrolys, en stor och globalt växande marknad för små- och storskalig produktion av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om den el som används är fossilfri blir vätgasen också fossilfri och klimatneutral (”grön”). Grön vätgas kan användas inom transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar