• news.cision.com/
  • Metacon AB/
  • Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Water2H2 AB"

Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Water2H2 AB"

Report this content

Metacon AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 11 oktober 2021 kl. 20:16 CET. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post info@metacon.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 21:31 CET.

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar