38-månadersavtal klart på Stål- och Metallområdet

38-månadersavtal klart på Stål- och Metallområdet Stål- och Metallförbundets styrelse och Svenska Metallindustriarbetareförbundet beslöt idag att svara ja på de opartiska ordförandena Stråths och Drebers slutliga hemställan om ett nytt 38- månaders avtal. Avtalet innehåller löneökningar om 6.97% och avsättning till livsarbetstidspremie om 1,5% - totalt 8,47% på 38 månader. - Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med avtalet, säger SMFs VD Bengt Huldt. Negativt är att avtalet medför högre kostnadsutveckling än vad vi kan ta ut i prishöjningar och att företagen måste upprätthålla en hög rationaliseringstakt för att klara den internationella konkurrensen. Den svagare konjunkturutvecklingen förstärker denna besvärliga situation. - Å andra sidan vinner vi ett visst mått av stabilitet i vår industris ekonomiska förutsättningar i tre år framöver. Vi kan också upprätthålla driftstiderna genom att arbetstidsförkortningen tas ut som en pensionsförstärkning och inte som förkortning av veckoarbetstiden. Vi förutsätter självklart att statsmakterna respekterar vårt sätt att hantera arbetstidsförkortningen. Avtalet ger oss också en bra bas för fortsatt konstruktiv samverkan med facket - utan tvingande regler - om kompetensutveckling och arbetsmiljö. Sammantaget innebär detta att vi säger ja till avtalet - om än med viss tvekan, avslutar Bengt Huldt. Upplysningar: Bengt Huldt, tel 070-562 67 33 (Stål- och Metallförbundet ingår i förbundsgruppen Metallgruppen) Läs mer: www.metallgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar