Amerikanska restriktioner mot stålimport

AMERIKANSKA RESTRIKTIONER MOT STÅLIMPORT Den amerikanska administrationen har beslutat tillämpa en form av generalklausul i sin handelslagstiftning (§201) i ett försök att, helt i strid mot reglerna i WTO, skydda den amerikanska stålindustrin från importkonkurrens. - Tyvärr är detta en metod som amerikanarna alltid använder när man får problem på hemmaplan, säger Håkan Murby, VD för Jernkontoret, stålindustrins bransch-organisation i Sverige. I stället för att ta itu med sina egna problem och lösa dom väljer man att skylla på stålimporten och säger att den utgör ett hot mot hela den amerikanska stålindustrins överlevnad. Tongångarna känns igen. Håkan Murby konstaterar att det för dagen inte är möjligt att ha en uppfattning om vilka åtgärder amerikanarna är beredda att vidta. Det är inte heller känt vilka produkter som kan komma att drabbas. - Redan nu vet vi dock säkert att vinnarna i det här spelet självfallet blir de amerikanska stålföretagen. Förlorarna blir den stålförbrukande industrin i USA och därmed enskilda konsumenter som snabbt kommer att få känna av höjda priser på t ex bilar och kylskåp. Stålindustrin i världen i övrigt tillhör också förlorarna. Den kommer att drabbas bl a av de förändrade handelsströmmar som denna amerikanska protektionism kan medföra, slutar Håkan Murby, Jernkontorets VD. Ytterligare upplysningar: Håkan Murby, VD Jernkontoret, tel 070-668 98 33 Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. www.jernkontoret.se 08- 679 1700 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01100/bit0001.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar