De tre arbetsgivareförbunden i Metallgruppen först klara med CF-avtal

De tre arbetsgivareförbunden i Metallgruppen först klara med CF-avtal Gruvornas Arbetsgivareförbund, Stål- och Metallförbundet och Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet har i dag på hemställan av de opartiska ordförandena Agneta Dreber och Claes Stråth träffat överenskommelse om nya riksavtal med Civilingenjörsförbundet. Avtalen är de första som tecknas med CF. För alla tre överenskommelser gäller följande. Avtalsperiod: den 1 februari 2001 till och med den 31 mars 2004, dvs 38 månader Löneökningar: en lönerevision per avtalsår om 2,1%, 1,8% respektive 1,6%. Arbetstidsförkortning: frågan bör i första hand klaras ut av de lokala parterna. I stället för arbetstidsförkortning kan lönepotten utökas med 0,5% vid varje lönerevision. Träffas inte överenskommelse har den enskilde tjänstemannen rätt att välja arbetstidsförkortning med en dag per avtalsår, dvs totalt tre dagar, eller avsättning till pensionspremie med 0,5% per avtalsår, dvs totalt 1,5%, eller kontant ersättning i form av 0,5% av månadslönen per avtalsår, dvs totalt 1,5% fr o m det tredje avtalsåret. Övrigt: Gemensamma riktlinjer för lokalt kompetensutvecklingsarbete har utarbetats. Upplysningar: Bengt Huldt, tel 070-562 67 33 se: www.metallgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01030/bit0002.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar