Gruvornas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet har idag träffat överenskommelse i enlighet me

Gruvornas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet har idag träffat överenskommelse i enlighet med förslag från de opartiska ordförandena Claes Stråth och Agneta Dreber. Avtalet innebär i korthet följande: Avtalsperiod: 38 månader; fr o m den 1 februari 2001 t o m den 31 mars 2004. Löneökningar: tre lönerevisioner om 2,7%, 2,2 % respektive 2.1% - totalt 7%. Arbetstidsförkortning: genomförs stegvis med ett värde av 0,5% om året. De lokala parterna kan träffa överenskommelse om formerna för arbetstidsförkortningen. De kan i stället för arbetstidsförkortning välja att utöka lönepotten med 0,5%. Om de lokala parterna inte kan träffa en överenskommelse, har den enskilde arbetaren rätt att välja något av följande alternativ: - arbetstidsförkortning med en dag per avtalsår (totalt 3 dagar) - avsättning till pensionspremie med 0,5% per avtalsår (totalt 1,5%) - kontant engångsbelopp om 0,5%, 1% respektive 1,5%. Allmänna villkor: sedvanliga uppräkningar av särskilda ersättningar m m samt införande av havandeskapslön även för män samt förskottssemester för nyanställda. Upplysningar: Bengt Huldt, (vd) tfn, 070-562 67 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01240/bit0002.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar