Nytt småföretagaravtal för de mekaniska verkstäderna i Svemek

Nytt småföretagaravtal för de mekaniska verkstäderna i Svemek - månadslön istället för timlön Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet, Svemek, har träffat ett nytt riksavtal med Metall. Avtalet omfattar 450 företag med 5000 arbetare. Överenskommelsen har träffats i direkta förhandlingar mellan parterna utan medverkan av de opartiska ordförandena. Avtalet är ett utpräglat småföretagaravtal och innebär att de svetsmekaniska verkstäderna nu får ett avtal som är bättre anpassat till sina verksamheter. Med det nya avtalet har parterna tagit ett radikalt grepp och gått över från timlöneavtal till månadslöneavtal. Avtalsperiod: 38 månader indelat i tre avtalsår, för perioden den 1 april 2001 till och med den 31 maj 2004. Löner: avtalet omfattar tre lönerevisioner: den 1 april 2001 om 2,7%, den 1 maj 2002 om 2,2% respektive den 1 juni 2003 om 2,1%. Hälften av utrymmet läggs ut generellt och hälften fördelas individuellt. Arbetstidsförkortning: vid utgången av varje avtalsår avsätts 0,5% av den enskilde arbetarens förtjänst i en pensionspremie som syftar till en förkortning av livsarbetstiden. De lokala parterna kan komma överens om andra lösningar. Upplysningar: Bengt Huldt, tel 070-562 67 33, Robert Schön, tel 070-594 63 70 www.metallgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00690/bit0001.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar