Slutbud lämnat till parterna inom stål- och metallindustrin

Slutbud lämnat till parterna inom stål- och metallindustrin Parterna inom stål- och metallindustrin, Stål- och Metallförbundet och Svenska Metallindustriarbetareförbundet, har idag vid lunchtid erhållit ett slutbud från de opartiska ordförandena. Svar skall lämnas kl 17.30 på Wahrendorfsgatan 1, i Metallgruppens lokaler. Parterna kommer då att vara tillstädes. METALLGRUPPEN Stål- och Metallförbundet Bengt Huldt VD 08- 762 67 33 070- 562 67 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar