Kallelse till forsatt årsstämma 20200827

Kallelse till fortsatt årsstämma  kommer formellt att publiceras på torsdag den 13 augusti i Post och Inrikes tidningar

Se bifogad Kallelse som idag läggs ut på www.metallvarden.se 

Prenumerera

Dokument & länkar