Metallvärden i Sverige AB har idag publicerat dokumentation inför Extra Bolagsstämman den 5 november 2020.

Dokumentationen innehåller bl.a. överlåtelseavtal rörande Sala Silvergruva 1:43, samt tre av Metallvärdens dotterbolag, som ska godkännas av stämman, styrelsens samtliga förslag till beslut samt styrelsens tre yttrande i enlighet med aktiebolagslagen, samt revisorns yttrande enligt samma lagstiftning.

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ)

Metallvärden i Sverige AB har idag publicerat dokumentation inför Extra Bolagsstämman den 5 november 2020.

  • Dokumentationen innehåller bl.a. överlåtelseavtal rörande Sala Silvergruva 1:43, samt tre av Metallvärdens dotterbolag, som ska godkännas av stämman, styrelsens samtliga förslag till beslut samt styrelsens tre yttrande i enlighet med aktiebolagslagen, samt revisorns yttrande enligt samma lagstiftning.
  • Dessutom publiceras en sammanfattning av den av Metallvärden beställda ”Fairness opinion”.
  • Fullmaktsformulär.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar