Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 5 december 2018 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras.

Genom hittills registrerade aktier ökades bolagets aktiekapital med 5 418 163,50 kr och uppgår efter emissionen till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget uppgår till 155 189 727 aktier.

BTA-aktierna kommer nu att omvandlas från BTA till ordinarie aktier enligt följande tidsplan:

  • Sista handelsdag i BTA 24 april 2019.
  • Nya aktier på aktieägarnas depå 30 april 2019.

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se  www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar