Styrelsens kommentarer till revisionsrapport

I bifogade PDF kommenterar styrelsen Revisionsrapportens påpekanden.

Se bifogade PDF.

Prenumerera

Dokument & länkar