Meteorit levererar mobil lösning för industriunderhåll till ITT Flygt

Meteorit levererar mobil lösning för industriunderhåll till ITT Flygt Trenden med mobila lösningar fortsätter. IT-konsultbolaget Meteorit AB har i dagarna tecknat ett avtal med ITT Flygt AB om en mobil PocketPC lösning för att underlätta och effektivisera arbetet med löpande underhåll av produktionsanläggningar. Meteorit har utvecklat ett mobilt gränssnitt till standardsystemet Maximo för WAP och PocketPC. Genom den mobila lösningen utförs de mest förekommande funktionerna snabbt och enkelt direkt via ett radioLAN från anläggningslokalerna. ITT Flygt har tecknat avtal med Meteorit om grundmodulen för en PocketPC lösning vilken bland annat innefattar funktioner såsom felanmälan, avslut och godkännande av arbetsorder, kontroll av arbetsorder och utrustning samt möjlighet att direkt registrera arbetstid. Till den mobila lösningen har Meteorit även utvecklat en konfigureringsapplikation. Med hjälp av konfigureringsapplikationen administreras grundmodulen vilken exempelvis innefattar behörighetsstyrning och menyhantering. Med en PocketPC och via radioLAN kan användaren röra sig fritt i anläggningshallar och övriga lokaler. ITT Flygt och Meteorit kommer under den närmsta månaden att ytterligare anpassa lösningen för Flygts behov och arbetssätt. ITT Flygt AB använder idag Maximo som underhållssystem på sin produktionsanläggning. Genom den mobila lösningen som Meteorit levererar kan ITT Flygt se fram emot en betydande tids - och kostnadsbesparing genom att fel och skador rapporteras direkt på plats. ITT Flygt ITT Flygt AB (www.flygt.com) är världsledande tillverkare av dränkbara pumpar som används bland annat till vatten- och avloppsanläggningar, bevattning och i en rad olika industriprocesser. ITT Flygt finns representerat på 130 marknader och omsätter 5,5 miljarder kronor. Produktion sker i huvudsak i Lindås, utanför Emmaboda i Kalmar län. Av koncernens 4100 anställda finns drygt 1500 i Sverige. För mer information om Maximo se: www.mro.com För mer information kontakta: Peter Moström, Meteorit AB Tel:019-32 42 05 Mob:070-532 42 05 e-post: peter.mostrom@meteorit.se Sara Bodin Meteorit AB Tel:019-32 42 23 Mob: 070-332 42 23 e- post:sara.bodin@meteorit.se Meteorit AB är ett renodlat IT-konsultföretag med hög kompetens inom systemutveckling och networking. Vi erbjuder helhetslösningar under helhetsansvar inom ett brett spektrum av tjänster och kompetensområden såsom verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling, datalager, infrastruktur, Maximo, Microsoft strategier, e-handel, virtual reality samt inbyggda system. Dessutom erbjuder vi drift och support. Våra kunder är uteslutande större företag och organisationer. Bl.a. NCC, Proffice, Exportrådet, ABB Service, Birka, Intrum Justitia, Connex transport, Avesta Sheffield, SL, Vägverket, ESAB, MRO, Arbetsförmedlingen och Telia m.fl. Meteorit AB finns i Örebro och Stockholm och består av 84 medarbetare. Läs mer: www.meteorit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar