Metro anmäler bonnierkoncernen till konkurrensverket

Report this content

METRO ANMÄLER BONNIERKONCERNEN TILL KONKURRENSVERKET Metro anser att koncernen med Stockholm City försöker göra sig av med en konkurrent genom att utnyttja sin dominerande ställning på Stockholms annonsmarknad. Priserna som anges i Stockholm Citys annonsprislista är så låga att det inte räcker ens med att sälja samtliga sidor för att täcka tidningens kostnader. Tidningen kan alltså inte ens teoretiskt bära sina egna kostnader. Företrädare för Bonnierkoncernen har sagt att avsikten är att skapa annonspaket med den nya tidningen och DN och Expressen. Flera annonsörer har redan fått annonser gratis i Stockholms City om de samtidigt annonserat i Dagens Nyheter. Inom EU-rätten stadgas att företag inte får använda sin "dominerande ställning" för att stoppa konkurrens. Tidigare domar definierar entydigt en marknadsandel över 50 procent som ett tecken på dominerande ställning. Bonnierkoncernen har med Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri en 68 procentig andel av annonsmarknaden i Stockholm. - De säljer annonser i Stockholm City till underpriser eller ibland helt gratis. Förlusten betalas i andra delar av koncernen. Det är inte sunt, Bonnier använder Stockholm City för att göra sig av med en besvärlig konkurrent, säger Pelle Törnberg, VD för Metro International. Bonnier Dagstidningars VD Thomas Axen säger också i en artikel i den egna tidningen att "allt som skadar Metro är bra för DN". Det visar entydigt koncernens ambitioner. En dom i Köpenhamns byrätt avgjorde i april ett liknande ärende. Då fälldes Berlingskekoncernen för att ha missbrukat sin dominerande ställning. Rätten fastslog att koncernens gratistidning Urban sålde annonser till alltför låga priser och att det hämmade konkurrensen från Metro Internationals tidning Metro Xpress. - Fallen är identiska enligt våra jurister. Vi är övertygade om att Bonnier kommer att fällas och att City därmed måste konkurrera på lika villkor, säger Pelle Törnberg. För mer information: Anders Kvarby, VD Metro Nordic Sweden tel. +46 (0) 8 402 99 00 Pelle Törnberg, VD och koncernchef tel: +44 (0) 20 7016 1300 Matthew Hooper, Investor Relations tel: +44 (0) 20 7321 5010 Metro är världens största gratistidning och ger ut 25 utgåvor i 16 länder på 14 språk: Stockholm, Prag, Göteborg, Ungern, Nederländerna, Helsingfors, Malmö, Santiago, Philadelphia, Toronto, Rom, Milano, Warsava, Aten, Montreal, Barcelona, Boston, Madrid, Köpenhamn, Århus, Paris, Marseilles, Lyon, Hong Kong och Seoul. Metro International S.A. A- och B-aktier är noterade på NASDAQ och på Stockholmsbörsens O-lista med symbolerna MTROA och MTROB. Metro International S.A. 75, Route de Longwy LU-8080 Bertrange, Luxembourg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar